Úvod > Výzvy > Detaily témat > Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělávání
Název:
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Zkráceně:
Vzdělávání

Podporuje:
zvyšování kapacit mateřských škol, budování a modernizaci učeben na ZŠ, SŠ, VOŠ, a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Finanční prostředky z EU:
17,4 mld. Kč

Podpořeno projektů:
1 643
  • perspektivni

    Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

    Uzavřená
    Druh výzvy: Průběžná
    Oprávnění žadatelé: školy v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
    Příjem žádostí: 20. 12. 2019 - 31. 1. 2020
  • perspektivni

    Výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti; kraje; organizace zřizované kraji; organizace zakládané kraji; obce; organizace zřizované obcemi; organizace zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky štátu; příspěvkové organizace organizačních šložek státu
    Příjem žádostí: 16. 10. 2018 - 31. 10. 2018
  • perspektivni

    Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti; kraje; organizace zřizované kraji; organizace zakládané kraji; obce; organizace zřizované obcemi; organizace zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky štátu; příspěvkové organizace organizačních šložek státu
    Příjem žádostí: 16. 10. 2018 - 31. 10. 2018
  • perspektivni

    Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

    Uzavřená
    Druh výzvy: Průběžná
    Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
    Příjem žádostí: 27. 9. 2018 - 30. 5. 2019
  • perspektivni

    Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

    Otevřená
    Druh výzvy: Průběžná
    Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
    Příjem žádostí: 5. 1. 2017 - 31. 10. 2022
  • perspektivni

    Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

    Otevřená
    Druh výzvy: Průběžná
    Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
    Příjem žádostí: 5. 1. 2017 - 31. 10. 2022
  • perspektivni

    Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
    Příjem žádostí: 18. 11. 2016 - 18. 4. 2017
  • perspektivni

    Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
    Příjem žádostí: 18. 11. 2016 - 18. 4. 2017
  • perspektivni

    Výzva č. 59 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

    Otevřená
    Druh výzvy: Průběžná
    Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
    Příjem žádostí: 10. 11. 2016 - 31. 10. 2022
  • perspektivni

    Výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI

    Otevřená
    Druh výzvy: Průběžná
    Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
    Příjem žádostí: 10. 11. 2016 - 31. 10. 2022
  • perspektivni

    Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
    Příjem žádostí: 29. 9. 2016 - 14. 2. 2017
  • perspektivni

    Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

     

    Příjem žádostí: 29. 9. 2016 - 14. 2. 2017
  • perspektivni

    Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
    Příjem žádostí: 30. 6. 2016 - 18. 11. 2016
  • perspektivni

    Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
    Příjem žádostí: 30. 6. 2016 - 18. 11. 2016
  • perspektivni

    Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé:
    Příjem žádostí: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016
  • perspektivni

    Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

    Uzavřená
    Druh výzvy: Kolová
    Oprávnění žadatelé:
    Příjem žádostí: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016