Energeticky úsporné bydlení (EÚB) EÚB je zjednodušený název pro specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, v rámci kterého je možné žádat o podporu v IROP na snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena