Úvod > Výzvy > Kalendář výzev

Kalendář výzev

 • clld

  13.Výzva MAS Podlipansko-IROP-1.1 Doprava

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 4. 12. 2020 - 20. 4. 2021