Výzvy > 1.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb
Číslo výzvy: 040/06_16_072/CLLD_16_02_014
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 4. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 1. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena