Výzvy > 1.výzva MAS Boleslavsko-IROP- Bezpečnost v dopravě
Číslo výzvy: 114/06_16_038/CLLD_16_01_130
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 4. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena