Výzvy > 1. Výzva MAS Brána Písecka ? IROP ? cyklostezky - Dopravní infrastruktura a dostupnost regionu - pod
Číslo výzvy: 023/06_16_038/CLLD_15_01_188
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 9. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 9. 2016 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Zrušená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena