Výzvy > 1.Výzva MAS Moravská cesta-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklostezky
Číslo výzvy: 012/06_16_038/CLLD_15_01_004
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 9. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 8. 3. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 26. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena