Výzvy > 1.Výzva MAS Ploština-IROP-Bezpečnost dopravy
Číslo výzvy: 130/06_16_038/CLLD_16_01_091
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 23. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 23. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena