Výzvy > 1.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava I.
Číslo výzvy: 032/06_16_038/CLLD_15_01_228
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 31. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 3. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena