Výzvy > 1.výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Podpora infrastruktury pro sociální služby I.
Číslo výzvy: 058/06_16_072/CLLD_16_01_036
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS. Oprávnění žadatelé: - organizace zřizované a zakládané kraji, - obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 15. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena