Výzvy > 1.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-I
Číslo výzvy: 083/06_16_038/CLLD_16_01_047
Druh výzvy: Kolová
Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 14. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 14. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena