Výzvy > 1.Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (I.)
Číslo výzvy: 019/06_16_073/CLLD_16_01_100
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 26. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 26. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 8. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena