Výzvy > 1.výzva MAS Vltava-IROP- Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnost
Číslo výzvy: 154/06_16_038/CLLD_16_01_120
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 2. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 2. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 4. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena