Výzvy > 1.výzva MAS Zálabí-IROP-Zodolnění stanic IZS
Číslo výzvy: 048/06_16_076/CLLD_16_02_103
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 30. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena