Výzvy > 1.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Technika pro IZS
Číslo výzvy: 038/06_16_076/CLLD_17_03_016
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 1. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 21. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena