Výzvy > 10.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Zmírnění dopadů živelných pohrom
Číslo výzvy: 077/06_16_076/CLLD_16_01_098
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 1. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 14. 12. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena