Výzvy > 11.Výzva MAS Hranicko-IROP-Bezpečnost dopravy III.
Číslo výzvy: 525/06_16_038/CLLD_15_01_006
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 9. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 5. 9. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 6. 10. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena