Výzvy > 12.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení
Číslo výzvy: 051/06_18_107/CLLD_16_02_020
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 19. 2. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 19. 2. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 20. 3. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavrená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena