Výzvy > 11.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání II
Číslo výzvy: 024/06_16_074/CLLD_15_01_064
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 3. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 3. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 5. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena