Výzvy > 13. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4- ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ S CÍLEM ZVÝŠIT ÚČAS
Číslo výzvy: 009/06_16_042/IPRÚ_15_01_003
Druh výzvy: Průběžná
Investiční priorita: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace
Zpřístupnění žádosti o podporu: 2. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2019 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena