Výzvy > 13.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava - doplnění sítě cyklotras a cyklostezek
Číslo výzvy: 193/06_16_038/CLLD_15_01_089
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 1. 9. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena