Výzvy > 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v
Číslo výzvy: 138/06_16_074/CLLD_15_01_146
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 6. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 8. 6. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 10. 8. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena