Výzvy > 16. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Dopravní telematika II
Číslo výzvy: 041/06_16_045/ITI_16_01_001
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., Ministerstvo dopravy ČR
Zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 8. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena