Výzvy > 17.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1- OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ II
Číslo výzvy: 006/06_16_037/IPRÚ_16_01_005
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících; Muzea splňující následující podmínky: - jsou zřizována státem nebo krajem - spravují sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - návštěvnost, vypočítaná jako roční průměr za psldní 3 roky, překročila 30 tis. návštěvníků Knihovny zřízené podle paragrafu 3b zákona č. 257/2001 Sb, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 13. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena