Výzvy > 2.výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržit
Číslo výzvy: 052/06_16_038/CLLD_15_01_086
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 26. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 26. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena