Výzvy > 2.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných sku
Číslo výzvy: 026/06_16_074/CLLD_16_01_098
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 22. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 1. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena