Výzvy > 2.výzva MAS Ploština-IROP-Podpora sociálního bydlení
Číslo výzvy: 084/06_16_072/CLLD_16_01_091
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 26. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 26. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 3. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena