Výzvy > 2.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání
Číslo výzvy: 172/06_16_075/CLLD_16_01_036
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS. Oprávnění žadatelé: společné pro všechny aktivity: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace Aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání: - zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, Aktivita Infrastruktura základních škol : školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Zpřístupnění žádosti o podporu: 1. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 1. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena