Výzvy > 2.výzva MAS Pošumaví-IROP-Kulturní památky
Číslo výzvy: 013/06_16_073/CLLD_15_01_271
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 8. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 8. 8. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena