Výzvy > 2.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb
Číslo výzvy: 031/06_16_072/CLLD_15_01_114
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 7. 8. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 7. 8. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 11. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena