Výzvy > 2.výzva MAS Vladař-IROP-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociáln
Číslo výzvy: 027/06_16_074/CLLD_15_01_146
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 21. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 21. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena