Výzvy > 2.výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS
Číslo výzvy: 017/06_16_076/CLLD_16_01_083
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 25. 9. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 13. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena