Výzvy > 24. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-VYTVÁŘENÍ NABÍDKY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATE
Číslo výzvy: 010/06_16_057/IPRÚ_16_01_002
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace
Zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 22. 2. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena