Výzvy > 25. výzva - ITI Brno - SC 1.2 - Telematika II
Číslo výzvy: 054/06_16_045/ITI_16_01_003
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., Ministerstvo dopravy ČR
Zpřístupnění žádosti o podporu: 3. 9. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 20. 9. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 10. 10. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena