Úvod > Výzvy > 29.výzva IROP-Komunitní centra II
print

Základní informace

Stav výzvy: Otevřená
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 9. 2021 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 30. 9. 2021 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 10. 10. 2021 Přidat do svého kalendáře

Odebírejte aktualizace této stránky