Výzvy > 3.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Infrastruktura pro sociální služby a Rozvoj komunitních center-I
Číslo výzvy: 306/06_16_072/CLLD_15_01_030
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 4. 2020 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2020 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena