Výzvy > 3.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
Číslo výzvy: 064/06_16_072/CLLD_16_01_098
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 29. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 5. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena