Výzvy > 3.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Bezpečně v MAS Hanácké Království II.
Číslo výzvy: 108/06_16_038/CLLD_16_01_114
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 14. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 14. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 12. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena