Výzvy > 3.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Obnova kulturního dědictví
Číslo výzvy: 004/06_16_073/CLLD_15_01_095
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 12. 10. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 3. 4. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 19. 5. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena