Výzvy > 3.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-Sociální podnikání-investice-I
Číslo výzvy: 085/06_16_038/CLLD_16_01_047
Druh výzvy: Kolová
Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 13. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Zrušená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena