Výzvy > 3.Výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Bezpečná doprava
Číslo výzvy: 247/06_16_038/CLLD_15_01_125
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 16. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2019 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena