Výzvy > 1.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zři
Číslo výzvy: 117/06_16_075/CLLD_16_01_048
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: ? školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělání ? další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit ? organizace zřizované nebo zakládané obcemi ? organizace zřizované nebo zakládané kraji ? obce ? nestátní neziskové organizace ? církve ? církevní organizace
Zpřístupnění žádosti o podporu: 2. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 2. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena