Výzvy > 3.výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Integrovaný záchranný systém-SC 1.3
Číslo výzvy: 022/06_16_076/CLLD_16_02_091
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 20. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena