Výzvy > 3.výzva MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Vzdělávací aktivity dětí a mládeže
Číslo výzvy: 146/06_16_075/CLLD_16_01_052
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 30. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena