Výzvy > 3.výzva MAS ŽR-IROP-Kvalita a dostupnost sociálních služeb
Číslo výzvy: 043/06_16_072/CLLD_15_01_258
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 9. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 9. 10. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 9. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena