Výzvy > 3.výzva-Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP - Sociální služby a sociální bydlení
Číslo výzvy: 092/06_16_072/CLLD_16_01_029
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 4. 5. 2018 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 15. 8. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena