Výzvy > 4.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Rozvoj a podpora udržitelné mobility
Číslo výzvy: 109/06_16_038/CLLD_16_01_098
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rácmi SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 22. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 8. 3. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena