Výzvy > 4.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální služby a komunitní centra
Číslo výzvy: 069/06_16_072/CLLD_16_01_128
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 27. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 15. 4. 2018 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena