Výzvy > 4.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP- Řešení krizových situací (I.)
Číslo výzvy: 025/06_16_076/CLLD_15_01_036
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 6. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 6. 11. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 8. 12. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena