Výzvy > 4.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání
Číslo výzvy: 001/06_16_074/CLLD_15_01_064
Druh výzvy: Kolová
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
Zpřístupnění žádosti o podporu: 9. 12. 2016 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 15. 2. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 12. 4. 2017 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Uzavřená
Dokumentace výzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena